София прайд парад 2014
На 05 юли се проведе седмото издание на „София прайд парад”.

Въпреки осъждането от страна на Българската православна църква и изявленията на лидера на Атака, парадът беше подкрепен с писмена декларация от 11 дипломати и посланици от дипломатически мисии в София. София прайд 2014 премина през центъра на столицата без инциденти и бе посетен от около 400 души.

 В София има около 80 000 ЛГБТ, които всеки ден са обект на неравностойно третиране. Парадите по целия свят целят да привлекат публичното внимание към иначе скритата и маргинализирана общност на ЛГБТ и по този начин да предизвикат обществен дебат за предразсъдъците и дискриминацията срещу тях.

---------------------------------------------------------------------

On the 5th of July the 7th Sofia Pride parade was held. 

Despite the earlier condemnation by the Bulgarian Orthodox Church and incidental statements of Ataka leader, the parade was supported in a written statement by 11 diplomats and ambassadors on diplomatic missions in Sofia. Sofia Pride 2014 went through downtown without incidents and was attended by approximately 400 people. 

There are approximately 80 000 LGBT people in Sofia every day experiencing unequal treatment. Pride Parades all over the world are meant to increase visibility of of otherwise hidden and marginalized community of LGBT and thus give rise to a public debate on prejudice and discrimination against them.


Picture: https://www.facebook.com/events/760572383995494/?fref=ts


Comments

Popular Posts